๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Central Asia

In 2024, 1,655,309 people died in Central Asia, whereof 1,655,309 where male and 1,655,309 where female. That is a -2.06% decrease of births in Central Asia when compared to privous year. In the future, the annual death count in Central Asia is set to decrease to 1,398,909, by the year 2100.

Historic Population Births in Central Asia (1950-2024)

Central Asia has seen an increase of births since the 1950's. From 650,998 to 1,655,309 yearly births, a total increase of 154.27%.

Year Births Male Births Female Births
1950 650,998 650,998 650,998
1951 677,407 677,407 677,407
1952 708,773 708,773 708,773
1953 740,920 740,920 740,920
1954 774,516 774,516 774,516
1955 813,489 813,489 813,489
1956 858,919 858,919 858,919
1957 906,432 906,432 906,432
1958 952,949 952,949 952,949
1959 994,424 994,424 994,424
1960 1,035,161 1,035,161 1,035,161
1961 1,058,653 1,058,653 1,058,653
1962 1,073,154 1,073,154 1,073,154
1963 1,071,483 1,071,483 1,071,483
1964 1,065,749 1,065,749 1,065,749
1965 1,060,054 1,060,054 1,060,054
1966 1,047,858 1,047,858 1,047,858
1967 1,042,637 1,042,637 1,042,637
1968 1,033,246 1,033,246 1,033,246
1969 1,043,705 1,043,705 1,043,705
1970 1,069,393 1,069,393 1,069,393
1971 1,093,811 1,093,811 1,093,811
1972 1,118,534 1,118,534 1,118,534
1973 1,135,471 1,135,471 1,135,471
1974 1,154,387 1,154,387 1,154,387
1975 1,175,336 1,175,336 1,175,336
1976 1,198,485 1,198,485 1,198,485
1977 1,220,843 1,220,843 1,220,843
1978 1,239,414 1,239,414 1,239,414
1979 1,272,688 1,272,688 1,272,688
1980 1,294,400 1,294,400 1,294,400
1981 1,332,448 1,332,448 1,332,448
1982 1,369,776 1,369,776 1,369,776
1983 1,415,046 1,415,046 1,415,046
1984 1,470,011 1,470,011 1,470,011
1985 1,517,945 1,517,945 1,517,945
1986 1,564,139 1,564,139 1,564,139
1987 1,585,515 1,585,515 1,585,515
1988 1,587,764 1,587,764 1,587,764
1989 1,588,525 1,588,525 1,588,525
1990 1,593,593 1,593,593 1,593,593
1991 1,585,876 1,585,876 1,585,876
1992 1,557,620 1,557,620 1,557,620
1993 1,518,075 1,518,075 1,518,075
1994 1,480,290 1,480,290 1,480,290
1995 1,449,324 1,449,324 1,449,324
1996 1,380,382 1,380,382 1,380,382
1997 1,321,458 1,321,458 1,321,458
1998 1,271,454 1,271,454 1,271,454
1999 1,231,555 1,231,555 1,231,555
2000 1,211,178 1,211,178 1,211,178
2001 1,201,741 1,201,741 1,201,741
2002 1,204,038 1,204,038 1,204,038
2003 1,207,232 1,207,232 1,207,232
2004 1,239,590 1,239,590 1,239,590
2005 1,269,168 1,269,168 1,269,168
2006 1,324,664 1,324,664 1,324,664
2007 1,396,976 1,396,976 1,396,976
2008 1,469,737 1,469,737 1,469,737
2009 1,517,142 1,517,142 1,517,142
2010 1,540,781 1,540,781 1,540,781
2011 1,561,974 1,561,974 1,561,974
2012 1,593,230 1,593,230 1,593,230
2013 1,636,759 1,636,759 1,636,759
2014 1,687,286 1,687,286 1,687,286
2015 1,708,218 1,708,218 1,708,218
2016 1,707,854 1,707,854 1,707,854
2017 1,691,114 1,691,114 1,691,114
2018 1,757,696 1,757,696 1,757,696
2019 1,779,975 1,779,975 1,779,975
2020 1,822,579 1,822,579 1,822,579
2021 1,771,825 1,771,825 1,771,825
2022 1,726,853 1,726,853 1,726,853
2023 1,690,068 1,690,068 1,690,068
2024 1,655,309 1,655,309 1,655,309

Future Population Births in Central Asia (2024-2100)

Central Asia's positive trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 1,655,309 to 1,398,909 between the year 2024 and 2100. A decrease of Central Asia's yearly birth count by -15.49% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 1,655,309 1,655,309 1,655,309
2025 1,628,801 1,628,801 1,628,801
2026 1,605,933 1,605,933 1,605,933
2027 1,587,814 1,587,814 1,587,814
2028 1,580,824 1,580,824 1,580,824
2029 1,580,822 1,580,822 1,580,822
2030 1,587,072 1,587,072 1,587,072
2031 1,591,225 1,591,225 1,591,225
2032 1,600,142 1,600,142 1,600,142
2033 1,614,920 1,614,920 1,614,920
2034 1,630,664 1,630,664 1,630,664
2035 1,644,904 1,644,904 1,644,904
2036 1,663,541 1,663,541 1,663,541
2037 1,680,701 1,680,701 1,680,701
2038 1,701,962 1,701,962 1,701,962
2039 1,722,354 1,722,354 1,722,354
2040 1,740,468 1,740,468 1,740,468
2041 1,755,868 1,755,868 1,755,868
2042 1,767,043 1,767,043 1,767,043
2043 1,775,866 1,775,866 1,775,866
2044 1,778,489 1,778,489 1,778,489
2045 1,777,020 1,777,020 1,777,020
2046 1,773,727 1,773,727 1,773,727
2047 1,763,847 1,763,847 1,763,847
2048 1,750,894 1,750,894 1,750,894
2049 1,739,421 1,739,421 1,739,421
2050 1,724,024 1,724,024 1,724,024
2051 1,715,754 1,715,754 1,715,754
2052 1,702,859 1,702,859 1,702,859
2053 1,690,856 1,690,856 1,690,856
2054 1,682,705 1,682,705 1,682,705
2055 1,670,753 1,670,753 1,670,753
2056 1,662,676 1,662,676 1,662,676
2057 1,655,871 1,655,871 1,655,871
2058 1,646,058 1,646,058 1,646,058
2059 1,641,423 1,641,423 1,641,423
2060 1,636,471 1,636,471 1,636,471
2061 1,632,498 1,632,498 1,632,498
2062 1,630,183 1,630,183 1,630,183
2063 1,628,939 1,628,939 1,628,939
2064 1,624,857 1,624,857 1,624,857
2065 1,625,797 1,625,797 1,625,797
2066 1,625,712 1,625,712 1,625,712
2067 1,623,439 1,623,439 1,623,439
2068 1,624,548 1,624,548 1,624,548
2069 1,620,448 1,620,448 1,620,448
2070 1,623,171 1,623,171 1,623,171
2071 1,617,665 1,617,665 1,617,665
2072 1,618,009 1,618,009 1,618,009
2073 1,611,774 1,611,774 1,611,774
2074 1,604,028 1,604,028 1,604,028
2075 1,600,533 1,600,533 1,600,533
2076 1,592,708 1,592,708 1,592,708
2077 1,587,905 1,587,905 1,587,905
2078 1,576,024 1,576,024 1,576,024
2079 1,566,386 1,566,386 1,566,386
2080 1,559,404 1,559,404 1,559,404
2081 1,551,241 1,551,241 1,551,241
2082 1,538,183 1,538,183 1,538,183
2083 1,527,859 1,527,859 1,527,859
2084 1,517,908 1,517,908 1,517,908
2085 1,505,550 1,505,550 1,505,550
2086 1,499,049 1,499,049 1,499,049
2087 1,488,739 1,488,739 1,488,739
2088 1,480,193 1,480,193 1,480,193
2089 1,473,030 1,473,030 1,473,030
2090 1,464,209 1,464,209 1,464,209
2091 1,454,091 1,454,091 1,454,091
2092 1,444,827 1,444,827 1,444,827
2093 1,440,627 1,440,627 1,440,627
2094 1,434,233 1,434,233 1,434,233
2095 1,427,831 1,427,831 1,427,831
2096 1,423,180 1,423,180 1,423,180
2097 1,414,908 1,414,908 1,414,908
2098 1,408,120 1,408,120 1,408,120
2099 1,404,246 1,404,246 1,404,246
2100 1,398,909 1,398,909 1,398,909

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.