๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Eastern Europe

In 2024, 2,608,774 people died in Eastern Europe, whereof 2,608,774 where male and 2,608,774 where female. That is a -1.79% decrease of births in Eastern Europe when compared to privous year. In the future, the annual death count in Eastern Europe is set to decrease to 1,813,089, by the year 2100.

Historic Population Births in Eastern Europe (1950-2024)

Eastern Europe has seen a decrease of births since the 1950's. From 5,861,646 to 2,608,774 yearly births, a total decrease of -55.49%.

Year Births Male Births Female Births
1950 5,861,646 5,861,646 5,861,646
1951 5,932,037 5,932,037 5,932,037
1952 5,947,250 5,947,250 5,947,250
1953 5,962,564 5,962,564 5,962,564
1954 5,973,878 5,973,878 5,973,878
1955 5,929,835 5,929,835 5,929,835
1956 5,854,769 5,854,769 5,854,769
1957 5,810,245 5,810,245 5,810,245
1958 5,750,468 5,750,468 5,750,468
1959 5,634,950 5,634,950 5,634,950
1960 5,495,006 5,495,006 5,495,006
1961 5,281,218 5,281,218 5,281,218
1962 5,034,844 5,034,844 5,034,844
1963 4,798,385 4,798,385 4,798,385
1964 4,504,088 4,504,088 4,504,088
1965 4,297,561 4,297,561 4,297,561
1966 4,178,743 4,178,743 4,178,743
1967 4,322,435 4,322,435 4,322,435
1968 4,305,605 4,305,605 4,305,605
1969 4,289,286 4,289,286 4,289,286
1970 4,330,675 4,330,675 4,330,675
1971 4,442,683 4,442,683 4,442,683
1972 4,504,354 4,504,354 4,504,354
1973 4,560,967 4,560,967 4,560,967
1974 4,751,882 4,751,882 4,751,882
1975 4,810,733 4,810,733 4,810,733
1976 4,854,044 4,854,044 4,854,044
1977 4,853,096 4,853,096 4,853,096
1978 4,864,493 4,864,493 4,864,493
1979 4,879,966 4,879,966 4,879,966
1980 4,836,370 4,836,370 4,836,370
1981 4,825,610 4,825,610 4,825,610
1982 4,918,595 4,918,595 4,918,595
1983 5,022,586 5,022,586 5,022,586
1984 5,022,290 5,022,290 5,022,290
1985 4,964,645 4,964,645 4,964,645
1986 4,974,926 4,974,926 4,974,926
1987 4,942,245 4,942,245 4,942,245
1988 4,765,968 4,765,968 4,765,968
1989 4,469,430 4,469,430 4,469,430
1990 4,178,812 4,178,812 4,178,812
1991 3,921,949 3,921,949 3,921,949
1992 3,633,356 3,633,356 3,633,356
1993 3,390,241 3,390,241 3,390,241
1994 3,269,547 3,269,547 3,269,547
1995 3,071,332 3,071,332 3,071,332
1996 2,962,645 2,962,645 2,962,645
1997 2,858,520 2,858,520 2,858,520
1998 2,802,673 2,802,673 2,802,673
1999 2,716,499 2,716,499 2,716,499
2000 2,754,551 2,754,551 2,754,551
2001 2,778,395 2,778,395 2,778,395
2002 2,851,172 2,851,172 2,851,172
2003 2,930,690 2,930,690 2,930,690
2004 2,999,760 2,999,760 2,999,760
2005 3,015,363 3,015,363 3,015,363
2006 3,096,403 3,096,403 3,096,403
2007 3,233,428 3,233,428 3,233,428
2008 3,412,413 3,412,413 3,412,413
2009 3,491,008 3,491,008 3,491,008
2010 3,482,436 3,482,436 3,482,436
2011 3,468,832 3,468,832 3,468,832
2012 3,546,264 3,546,264 3,546,264
2013 3,517,235 3,517,235 3,517,235
2014 3,538,216 3,538,216 3,538,216
2015 3,508,386 3,508,386 3,508,386
2016 3,450,012 3,450,012 3,450,012
2017 3,211,165 3,211,165 3,211,165
2018 3,064,083 3,064,083 3,064,083
2019 2,880,951 2,880,951 2,880,951
2020 2,793,349 2,793,349 2,793,349
2021 2,727,651 2,727,651 2,727,651
2022 2,678,168 2,678,168 2,678,168
2023 2,656,303 2,656,303 2,656,303
2024 2,608,774 2,608,774 2,608,774

Future Population Births in Eastern Europe (2024-2100)

Eastern Europe's negative trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 2,608,774 to 1,813,089 between the year 2024 and 2100. A decrease of Eastern Europe's yearly birth count by -30.5% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 2,608,774 2,608,774 2,608,774
2025 2,562,929 2,562,929 2,562,929
2026 2,520,254 2,520,254 2,520,254
2027 2,487,978 2,487,978 2,487,978
2028 2,463,150 2,463,150 2,463,150
2029 2,439,717 2,439,717 2,439,717
2030 2,424,574 2,424,574 2,424,574
2031 2,415,442 2,415,442 2,415,442
2032 2,411,296 2,411,296 2,411,296
2033 2,415,534 2,415,534 2,415,534
2034 2,425,681 2,425,681 2,425,681
2035 2,443,827 2,443,827 2,443,827
2036 2,462,478 2,462,478 2,462,478
2037 2,483,482 2,483,482 2,483,482
2038 2,503,567 2,503,567 2,503,567
2039 2,515,100 2,515,100 2,515,100
2040 2,534,454 2,534,454 2,534,454
2041 2,552,368 2,552,368 2,552,368
2042 2,568,562 2,568,562 2,568,562
2043 2,577,886 2,577,886 2,577,886
2044 2,577,598 2,577,598 2,577,598
2045 2,566,825 2,566,825 2,566,825
2046 2,554,592 2,554,592 2,554,592
2047 2,541,022 2,541,022 2,541,022
2048 2,506,872 2,506,872 2,506,872
2049 2,472,900 2,472,900 2,472,900
2050 2,441,547 2,441,547 2,441,547
2051 2,396,129 2,396,129 2,396,129
2052 2,357,649 2,357,649 2,357,649
2053 2,319,574 2,319,574 2,319,574
2054 2,282,137 2,282,137 2,282,137
2055 2,243,697 2,243,697 2,243,697
2056 2,210,169 2,210,169 2,210,169
2057 2,177,288 2,177,288 2,177,288
2058 2,151,131 2,151,131 2,151,131
2059 2,127,050 2,127,050 2,127,050
2060 2,107,666 2,107,666 2,107,666
2061 2,095,755 2,095,755 2,095,755
2062 2,085,223 2,085,223 2,085,223
2063 2,084,735 2,084,735 2,084,735
2064 2,079,132 2,079,132 2,079,132
2065 2,076,556 2,076,556 2,076,556
2066 2,080,614 2,080,614 2,080,614
2067 2,085,418 2,085,418 2,085,418
2068 2,099,912 2,099,912 2,099,912
2069 2,101,119 2,101,119 2,101,119
2070 2,107,568 2,107,568 2,107,568
2071 2,114,620 2,114,620 2,114,620
2072 2,120,783 2,120,783 2,120,783
2073 2,118,879 2,118,879 2,118,879
2074 2,116,296 2,116,296 2,116,296
2075 2,115,886 2,115,886 2,115,886
2076 2,108,878 2,108,878 2,108,878
2077 2,100,247 2,100,247 2,100,247
2078 2,090,563 2,090,563 2,090,563
2079 2,077,292 2,077,292 2,077,292
2080 2,063,793 2,063,793 2,063,793
2081 2,043,575 2,043,575 2,043,575
2082 2,023,649 2,023,649 2,023,649
2083 2,004,585 2,004,585 2,004,585
2084 1,985,747 1,985,747 1,985,747
2085 1,963,588 1,963,588 1,963,588
2086 1,942,541 1,942,541 1,942,541
2087 1,923,683 1,923,683 1,923,683
2088 1,903,757 1,903,757 1,903,757
2089 1,886,432 1,886,432 1,886,432
2090 1,869,520 1,869,520 1,869,520
2091 1,860,801 1,860,801 1,860,801
2092 1,848,732 1,848,732 1,848,732
2093 1,837,474 1,837,474 1,837,474
2094 1,826,682 1,826,682 1,826,682
2095 1,820,498 1,820,498 1,820,498
2096 1,813,665 1,813,665 1,813,665
2097 1,812,087 1,812,087 1,812,087
2098 1,811,125 1,811,125 1,811,125
2099 1,811,894 1,811,894 1,811,894
2100 1,813,089 1,813,089 1,813,089

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.