๐Ÿ—บ๏ธ Median Age of Latin America and the Caribbean

The current median age of Latin America and the Caribbean's population is 31.3502 years of age. A 1.23% increase from 2023, when the median age only was 30.9704 years. In the future, Latin America and the Caribbean's median age is projected to increase to 49.1841 years of age, by the year 2100. A total increase of the of Latin America and the Caribbean's median age by 56.89% from today's standard.

Historic Median Age of Latin America and the Caribbean (1950-2024)

Latin America and the Caribbean has seen an increase of the median age since the 1950's. From 18.3381 to 31.3502 years of age, an increase of 70.96% of the median age of the population in total.

Year Median Age (years)
1950 18.3381
1951 18.2934
1952 18.2375
1953 18.1665
1954 18.0809
1955 17.9876
1956 17.8897
1957 17.7877
1958 17.6866
1959 17.5888
1960 17.499
1961 17.4214
1962 17.3523
1963 17.2881
1964 17.2329
1965 17.1982
1966 17.1906
1967 17.212
1968 17.2555
1969 17.311
1970 17.3796
1971 17.4723
1972 17.5861
1973 17.7081
1974 17.8379
1975 17.975
1976 18.1169
1977 18.2636
1978 18.4156
1979 18.5738
1980 18.7409
1981 18.9186
1982 19.1047
1983 19.2972
1984 19.4956
1985 19.6979
1986 19.9022
1987 20.1067
1988 20.3103
1989 20.5138
1990 20.7232
1991 20.9422
1992 21.1676
1993 21.4006
1994 21.6415
1995 21.8876
1996 22.1391
1997 22.3951
1998 22.6544
1999 22.9176
2000 23.1918
2001 23.4771
2002 23.771
2003 24.0758
2004 24.3886
2005 24.7065
2006 25.0306
2007 25.3602
2008 25.6981
2009 26.0422
2010 26.3819
2011 26.7214
2012 27.0695
2013 27.4257
2014 27.7849
2015 28.1435
2016 28.4983
2017 28.8549
2018 29.2212
2019 29.587
2020 29.9345
2021 30.2642
2022 30.6037
2023 30.9704
2024 31.3502

Future Median Age of Latin America and the Caribbean (2024-2100)

Latin America and the Caribbean's positive trend in median age is set to increase even further in the future. Where the median age will increase from 31.3502 to 49.1841 years of age. An additional increase increase of 56.89% from 2024 to 2100.

Year Median Age (years)
2024 31.3502
2025 31.7293
2026 32.1067
2027 32.484
2028 32.8609
2029 33.2367
2030 33.6105
2031 33.9819
2032 34.3508
2033 34.7178
2034 35.0828
2035 35.4455
2036 35.8051
2037 36.161
2038 36.5128
2039 36.8603
2040 37.2026
2041 37.5387
2042 37.8697
2043 38.1965
2044 38.5204
2045 38.8405
2046 39.1564
2047 39.4676
2048 39.7747
2049 40.0782
2050 40.3794
2051 40.6786
2052 40.9757
2053 41.2705
2054 41.5617
2055 41.8486
2056 42.1301
2057 42.4084
2058 42.6843
2059 42.9576
2060 43.2229
2061 43.4787
2062 43.7265
2063 43.9667
2064 44.1953
2065 44.4107
2066 44.6137
2067 44.8055
2068 44.9886
2069 45.1666
2070 45.3405
2071 45.5104
2072 45.6775
2073 45.8424
2074 46.0042
2075 46.1622
2076 46.3174
2077 46.4701
2078 46.6205
2079 46.7679
2080 46.9121
2081 47.0536
2082 47.1928
2083 47.3289
2084 47.4619
2085 47.5923
2086 47.7195
2087 47.8427
2088 47.962
2089 48.0781
2090 48.1905
2091 48.2995
2092 48.4051
2093 48.5077
2094 48.6089
2095 48.7092
2096 48.8077
2097 48.9047
2098 49.0001
2099 49.093
2100 49.1841
2101
1950 18.3381
1951 18.2934
1952 18.2375
1953 18.1665
1954 18.0809
1955 17.9876
1956 17.8897
1957 17.7877
1958 17.6866
1959 17.5888
1960 17.499
1961 17.4214
1962 17.3523
1963 17.2881
1964 17.2329
1965 17.1982
1966 17.1906
1967 17.212
1968 17.2555
1969 17.311
1970 17.3796
1971 17.4723
1972 17.5861
1973 17.7081
1974 17.8379
1975 17.975
1976 18.1169
1977 18.2636
1978 18.4156
1979 18.5738
1980 18.7409
1981 18.9186
1982 19.1047
1983 19.2972
1984 19.4956
1985 19.6979
1986 19.9022
1987 20.1067
1988 20.3103
1989 20.5138
1990 20.7232
1991 20.9422
1992 21.1676
1993 21.4006
1994 21.6415
1995 21.8876
1996 22.1391
1997 22.3951
1998 22.6544
1999 22.9176
2000 23.1918
2001 23.4771
2002 23.771
2003 24.0758
2004 24.3886
2005 24.7065
2006 25.0306
2007 25.3602
2008 25.6981
2009 26.0422
2010 26.3819
2011 26.7214
2012 27.0695
2013 27.4257
2014 27.7849
2015 28.1435
2016 28.4983
2017 28.8549
2018 29.2212
2019 29.587
2020 29.9345
2021 30.2642
2022 30.6037
2023 30.9704
2024 31.3502
2025 31.7293
2026 32.1067
2027 32.484
2028 32.8609
2029 33.2367
2030 33.6105
2031 33.9819
2032 34.3508
2033 34.7178
2034 35.0828
2035 35.4455
2036 35.8051
2037 36.161
2038 36.5128
2039 36.8603
2040 37.2026
2041 37.5387
2042 37.8697
2043 38.1965
2044 38.5204
2045 38.8405
2046 39.1564
2047 39.4676
2048 39.7747
2049 40.0782
2050 40.3794
2051 40.6786
2052 40.9757
2053 41.2705
2054 41.5617
2055 41.8486
2056 42.1301
2057 42.4084
2058 42.6843
2059 42.9576
2060 43.2229
2061 43.4787
2062 43.7265
2063 43.9667
2064 44.1953
2065 44.4107
2066 44.6137
2067 44.8055
2068 44.9886
2069 45.1666
2070 45.3405
2071 45.5104
2072 45.6775
2073 45.8424
2074 46.0042
2075 46.1622
2076 46.3174
2077 46.4701
2078 46.6205
2079 46.7679
2080 46.9121
2081 47.0536
2082 47.1928
2083 47.3289
2084 47.4619
2085 47.5923
2086 47.7195
2087 47.8427
2088 47.962
2089 48.0781
2090 48.1905
2091 48.2995
2092 48.4051
2093 48.5077
2094 48.6089
2095 48.7092
2096 48.8077
2097 48.9047
2098 49.0001
2099 49.093
2100 49.1841

Causes of Median Age

More people within a country's border increases the population density.

How is Median Population Age calculated?

Population density indicates the number of people per square kilometer of the Latin America and the Caribbean 's area.

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.