๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Middle Africa

In 2024, 8,073,983 people died in Middle Africa, whereof 8,073,983 where male and 8,073,983 where female. That is a 2.04% increase of births in Middle Africa when compared to privous year. In the future, the annual death count in Middle Africa is set to increase to 11,672,636, by the year 2100.

Historic Population Births in Middle Africa (1950-2024)

Middle Africa has seen an increase of births since the 1950's. From 1,203,473 to 8,073,983 yearly births, a total increase of 570.89%.

Year Births Male Births Female Births
1950 1,203,473 1,203,473 1,203,473
1951 1,228,244 1,228,244 1,228,244
1952 1,254,690 1,254,690 1,254,690
1953 1,283,515 1,283,515 1,283,515
1954 1,310,244 1,310,244 1,310,244
1955 1,338,058 1,338,058 1,338,058
1956 1,367,821 1,367,821 1,367,821
1957 1,400,455 1,400,455 1,400,455
1958 1,434,373 1,434,373 1,434,373
1959 1,467,915 1,467,915 1,467,915
1960 1,503,635 1,503,635 1,503,635
1961 1,542,949 1,542,949 1,542,949
1962 1,583,142 1,583,142 1,583,142
1963 1,623,391 1,623,391 1,623,391
1964 1,664,021 1,664,021 1,664,021
1965 1,705,929 1,705,929 1,705,929
1966 1,748,447 1,748,447 1,748,447
1967 1,791,109 1,791,109 1,791,109
1968 1,834,252 1,834,252 1,834,252
1969 1,876,651 1,876,651 1,876,651
1970 1,921,158 1,921,158 1,921,158
1971 1,967,810 1,967,810 1,967,810
1972 2,017,988 2,017,988 2,017,988
1973 2,064,621 2,064,621 2,064,621
1974 2,112,463 2,112,463 2,112,463
1975 2,163,228 2,163,228 2,163,228
1976 2,215,579 2,215,579 2,215,579
1977 2,265,650 2,265,650 2,265,650
1978 2,319,549 2,319,549 2,319,549
1979 2,404,976 2,404,976 2,404,976
1980 2,485,784 2,485,784 2,485,784
1981 2,545,408 2,545,408 2,545,408
1982 2,622,135 2,622,135 2,622,135
1983 2,719,226 2,719,226 2,719,226
1984 2,807,795 2,807,795 2,807,795
1985 2,896,556 2,896,556 2,896,556
1986 2,991,144 2,991,144 2,991,144
1987 3,094,303 3,094,303 3,094,303
1988 3,180,264 3,180,264 3,180,264
1989 3,268,106 3,268,106 3,268,106
1990 3,355,355 3,355,355 3,355,355
1991 3,456,677 3,456,677 3,456,677
1992 3,559,514 3,559,514 3,559,514
1993 3,646,274 3,646,274 3,646,274
1994 3,747,517 3,747,517 3,747,517
1995 3,960,098 3,960,098 3,960,098
1996 4,055,919 4,055,919 4,055,919
1997 4,082,098 4,082,098 4,082,098
1998 4,136,895 4,136,895 4,136,895
1999 4,251,720 4,251,720 4,251,720
2000 4,366,871 4,366,871 4,366,871
2001 4,484,748 4,484,748 4,484,748
2002 4,609,534 4,609,534 4,609,534
2003 4,740,639 4,740,639 4,740,639
2004 4,876,983 4,876,983 4,876,983
2005 5,029,419 5,029,419 5,029,419
2006 5,193,639 5,193,639 5,193,639
2007 5,350,749 5,350,749 5,350,749
2008 5,514,717 5,514,717 5,514,717
2009 5,691,459 5,691,459 5,691,459
2010 5,860,247 5,860,247 5,860,247
2011 6,034,313 6,034,313 6,034,313
2012 6,198,336 6,198,336 6,198,336
2013 6,326,757 6,326,757 6,326,757
2014 6,482,377 6,482,377 6,482,377
2015 6,631,034 6,631,034 6,631,034
2016 6,790,841 6,790,841 6,790,841
2017 6,970,113 6,970,113 6,970,113
2018 7,126,552 7,126,552 7,126,552
2019 7,284,498 7,284,498 7,284,498
2020 7,436,618 7,436,618 7,436,618
2021 7,602,733 7,602,733 7,602,733
2022 7,755,627 7,755,627 7,755,627
2023 7,912,381 7,912,381 7,912,381
2024 8,073,983 8,073,983 8,073,983

Future Population Births in Middle Africa (2024-2100)

Middle Africa's positive trend in yearly birth count will continue into the future. The number of newborns per year will increase from 8,073,983 to 11,672,636 between the year 2024 and 2100. An increase of Middle Africa's yearly birth count by 44.57% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 8,073,983 8,073,983 8,073,983
2025 8,232,401 8,232,401 8,232,401
2026 8,399,981 8,399,981 8,399,981
2027 8,565,624 8,565,624 8,565,624
2028 8,731,296 8,731,296 8,731,296
2029 8,893,893 8,893,893 8,893,893
2030 9,046,784 9,046,784 9,046,784
2031 9,202,231 9,202,231 9,202,231
2032 9,344,294 9,344,294 9,344,294
2033 9,499,911 9,499,911 9,499,911
2034 9,648,961 9,648,961 9,648,961
2035 9,801,147 9,801,147 9,801,147
2036 9,917,490 9,917,490 9,917,490
2037 10,035,762 10,035,762 10,035,762
2038 10,154,468 10,154,468 10,154,468
2039 10,283,447 10,283,447 10,283,447
2040 10,421,019 10,421,019 10,421,019
2041 10,524,221 10,524,221 10,524,221
2042 10,627,099 10,627,099 10,627,099
2043 10,727,920 10,727,920 10,727,920
2044 10,807,378 10,807,378 10,807,378
2045 10,931,402 10,931,402 10,931,402
2046 11,026,850 11,026,850 11,026,850
2047 11,123,731 11,123,731 11,123,731
2048 11,218,581 11,218,581 11,218,581
2049 11,284,795 11,284,795 11,284,795
2050 11,304,384 11,304,384 11,304,384
2051 11,368,385 11,368,385 11,368,385
2052 11,461,161 11,461,161 11,461,161
2053 11,528,999 11,528,999 11,528,999
2054 11,575,049 11,575,049 11,575,049
2055 11,614,943 11,614,943 11,614,943
2056 11,671,082 11,671,082 11,671,082
2057 11,732,182 11,732,182 11,732,182
2058 11,773,552 11,773,552 11,773,552
2059 11,778,903 11,778,903 11,778,903
2060 11,864,684 11,864,684 11,864,684
2061 11,882,994 11,882,994 11,882,994
2062 11,910,106 11,910,106 11,910,106
2063 11,976,061 11,976,061 11,976,061
2064 12,036,066 12,036,066 12,036,066
2065 12,048,385 12,048,385 12,048,385
2066 12,098,383 12,098,383 12,098,383
2067 12,156,186 12,156,186 12,156,186
2068 12,142,833 12,142,833 12,142,833
2069 12,140,094 12,140,094 12,140,094
2070 12,146,028 12,146,028 12,146,028
2071 12,160,341 12,160,341 12,160,341
2072 12,198,418 12,198,418 12,198,418
2073 12,189,316 12,189,316 12,189,316
2074 12,194,882 12,194,882 12,194,882
2075 12,179,643 12,179,643 12,179,643
2076 12,146,544 12,146,544 12,146,544
2077 12,099,631 12,099,631 12,099,631
2078 12,165,546 12,165,546 12,165,546
2079 12,123,021 12,123,021 12,123,021
2080 12,143,460 12,143,460 12,143,460
2081 12,122,221 12,122,221 12,122,221
2082 12,127,697 12,127,697 12,127,697
2083 12,100,617 12,100,617 12,100,617
2084 12,073,686 12,073,686 12,073,686
2085 12,082,948 12,082,948 12,082,948
2086 12,052,359 12,052,359 12,052,359
2087 12,035,025 12,035,025 12,035,025
2088 12,017,619 12,017,619 12,017,619
2089 11,955,599 11,955,599 11,955,599
2090 11,947,700 11,947,700 11,947,700
2091 11,890,132 11,890,132 11,890,132
2092 11,881,484 11,881,484 11,881,484
2093 11,877,158 11,877,158 11,877,158
2094 11,884,910 11,884,910 11,884,910
2095 11,833,438 11,833,438 11,833,438
2096 11,789,767 11,789,767 11,789,767
2097 11,758,494 11,758,494 11,758,494
2098 11,734,732 11,734,732 11,734,732
2099 11,699,361 11,699,361 11,699,361
2100 11,672,636 11,672,636 11,672,636

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.