๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Northern Africa

In 2024, 5,836,588 people died in Northern Africa, whereof 5,836,588 where male and 5,836,588 where female. That is a -0.45% decrease of births in Northern Africa when compared to privous year. In the future, the annual death count in Northern Africa is set to decrease to 5,569,021, by the year 2100.

Historic Population Births in Northern Africa (1950-2024)

Northern Africa has seen an increase of births since the 1950's. From 2,579,998 to 5,836,588 yearly births, a total increase of 126.22%.

Year Births Male Births Female Births
1950 2,579,998 2,579,998 2,579,998
1951 2,639,743 2,639,743 2,639,743
1952 2,702,419 2,702,419 2,702,419
1953 2,764,604 2,764,604 2,764,604
1954 2,814,806 2,814,806 2,814,806
1955 2,866,592 2,866,592 2,866,592
1956 2,918,404 2,918,404 2,918,404
1957 2,964,337 2,964,337 2,964,337
1958 3,012,217 3,012,217 3,012,217
1959 3,055,725 3,055,725 3,055,725
1960 3,104,046 3,104,046 3,104,046
1961 3,155,864 3,155,864 3,155,864
1962 3,217,531 3,217,531 3,217,531
1963 3,270,761 3,270,761 3,270,761
1964 3,323,239 3,323,239 3,323,239
1965 3,366,999 3,366,999 3,366,999
1966 3,422,951 3,422,951 3,422,951
1967 3,474,022 3,474,022 3,474,022
1968 3,521,204 3,521,204 3,521,204
1969 3,575,379 3,575,379 3,575,379
1970 3,633,895 3,633,895 3,633,895
1971 3,700,796 3,700,796 3,700,796
1972 3,763,078 3,763,078 3,763,078
1973 3,815,315 3,815,315 3,815,315
1974 3,890,796 3,890,796 3,890,796
1975 3,986,559 3,986,559 3,986,559
1976 4,084,771 4,084,771 4,084,771
1977 4,182,282 4,182,282 4,182,282
1978 4,280,878 4,280,878 4,280,878
1979 4,389,567 4,389,567 4,389,567
1980 4,483,377 4,483,377 4,483,377
1981 4,569,009 4,569,009 4,569,009
1982 4,665,343 4,665,343 4,665,343
1983 4,743,329 4,743,329 4,743,329
1984 4,775,875 4,775,875 4,775,875
1985 4,810,798 4,810,798 4,810,798
1986 4,817,884 4,817,884 4,817,884
1987 4,810,224 4,810,224 4,810,224
1988 4,779,612 4,779,612 4,779,612
1989 4,725,791 4,725,791 4,725,791
1990 4,672,560 4,672,560 4,672,560
1991 4,662,276 4,662,276 4,662,276
1992 4,684,169 4,684,169 4,684,169
1993 4,627,456 4,627,456 4,627,456
1994 4,582,513 4,582,513 4,582,513
1995 4,508,341 4,508,341 4,508,341
1996 4,454,252 4,454,252 4,454,252
1997 4,428,197 4,428,197 4,428,197
1998 4,431,457 4,431,457 4,431,457
1999 4,435,538 4,435,538 4,435,538
2000 4,465,928 4,465,928 4,465,928
2001 4,523,437 4,523,437 4,523,437
2002 4,560,691 4,560,691 4,560,691
2003 4,636,007 4,636,007 4,636,007
2004 4,690,976 4,690,976 4,690,976
2005 4,788,602 4,788,602 4,788,602
2006 4,912,664 4,912,664 4,912,664
2007 5,079,806 5,079,806 5,079,806
2008 5,219,847 5,219,847 5,219,847
2009 5,369,726 5,369,726 5,369,726
2010 5,577,096 5,577,096 5,577,096
2011 5,710,092 5,710,092 5,710,092
2012 5,845,896 5,845,896 5,845,896
2013 6,000,630 6,000,630 6,000,630
2014 6,116,901 6,116,901 6,116,901
2015 6,207,333 6,207,333 6,207,333
2016 6,060,391 6,060,391 6,060,391
2017 6,075,390 6,075,390 6,075,390
2018 6,060,140 6,060,140 6,060,140
2019 5,997,529 5,997,529 5,997,529
2020 5,963,121 5,963,121 5,963,121
2021 5,928,045 5,928,045 5,928,045
2022 5,889,133 5,889,133 5,889,133
2023 5,862,807 5,862,807 5,862,807
2024 5,836,588 5,836,588 5,836,588

Future Population Births in Northern Africa (2024-2100)

Northern Africa's positive trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 5,836,588 to 5,569,021 between the year 2024 and 2100. A decrease of Northern Africa's yearly birth count by -4.58% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 5,836,588 5,836,588 5,836,588
2025 5,816,462 5,816,462 5,816,462
2026 5,814,027 5,814,027 5,814,027
2027 5,810,500 5,810,500 5,810,500
2028 5,810,950 5,810,950 5,810,950
2029 5,822,685 5,822,685 5,822,685
2030 5,840,767 5,840,767 5,840,767
2031 5,867,932 5,867,932 5,867,932
2032 5,921,743 5,921,743 5,921,743
2033 5,991,086 5,991,086 5,991,086
2034 6,056,555 6,056,555 6,056,555
2035 6,104,227 6,104,227 6,104,227
2036 6,165,326 6,165,326 6,165,326
2037 6,207,529 6,207,529 6,207,529
2038 6,252,569 6,252,569 6,252,569
2039 6,290,806 6,290,806 6,290,806
2040 6,320,227 6,320,227 6,320,227
2041 6,360,346 6,360,346 6,360,346
2042 6,384,818 6,384,818 6,384,818
2043 6,390,790 6,390,790 6,390,790
2044 6,385,974 6,385,974 6,385,974
2045 6,399,383 6,399,383 6,399,383
2046 6,414,014 6,414,014 6,414,014
2047 6,418,726 6,418,726 6,418,726
2048 6,389,991 6,389,991 6,389,991
2049 6,373,385 6,373,385 6,373,385
2050 6,366,938 6,366,938 6,366,938
2051 6,335,083 6,335,083 6,335,083
2052 6,333,568 6,333,568 6,333,568
2053 6,304,360 6,304,360 6,304,360
2054 6,276,829 6,276,829 6,276,829
2055 6,263,324 6,263,324 6,263,324
2056 6,252,709 6,252,709 6,252,709
2057 6,233,375 6,233,375 6,233,375
2058 6,204,757 6,204,757 6,204,757
2059 6,203,578 6,203,578 6,203,578
2060 6,204,286 6,204,286 6,204,286
2061 6,192,738 6,192,738 6,192,738
2062 6,181,054 6,181,054 6,181,054
2063 6,173,706 6,173,706 6,173,706
2064 6,175,043 6,175,043 6,175,043
2065 6,167,039 6,167,039 6,167,039
2066 6,170,898 6,170,898 6,170,898
2067 6,174,977 6,174,977 6,174,977
2068 6,184,989 6,184,989 6,184,989
2069 6,174,410 6,174,410 6,174,410
2070 6,167,090 6,167,090 6,167,090
2071 6,177,187 6,177,187 6,177,187
2072 6,168,146 6,168,146 6,168,146
2073 6,143,488 6,143,488 6,143,488
2074 6,126,875 6,126,875 6,126,875
2075 6,117,201 6,117,201 6,117,201
2076 6,098,129 6,098,129 6,098,129
2077 6,068,674 6,068,674 6,068,674
2078 6,037,933 6,037,933 6,037,933
2079 6,020,840 6,020,840 6,020,840
2080 6,001,191 6,001,191 6,001,191
2081 5,985,844 5,985,844 5,985,844
2082 5,968,073 5,968,073 5,968,073
2083 5,935,543 5,935,543 5,935,543
2084 5,906,156 5,906,156 5,906,156
2085 5,882,557 5,882,557 5,882,557
2086 5,852,413 5,852,413 5,852,413
2087 5,837,307 5,837,307 5,837,307
2088 5,811,384 5,811,384 5,811,384
2089 5,786,559 5,786,559 5,786,559
2090 5,754,836 5,754,836 5,754,836
2091 5,729,660 5,729,660 5,729,660
2092 5,710,272 5,710,272 5,710,272
2093 5,702,332 5,702,332 5,702,332
2094 5,683,156 5,683,156 5,683,156
2095 5,659,045 5,659,045 5,659,045
2096 5,647,867 5,647,867 5,647,867
2097 5,625,952 5,625,952 5,625,952
2098 5,618,699 5,618,699 5,618,699
2099 5,586,886 5,586,886 5,586,886
2100 5,569,021 5,569,021 5,569,021

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.