๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Northern America

In 2024, 4,143,287 people died in Northern America, whereof 4,143,287 where male and 4,143,287 where female. That is a 0.41% increase of births in Northern America when compared to privous year. In the future, the annual death count in Northern America is set to decrease to 4,074,768, by the year 2100.

Historic Population Births in Northern America (1950-2024)

Northern America has seen an increase of births since the 1950's. From 3,749,583 to 4,143,287 yearly births, a total increase of 10.5%.

Year Births Male Births Female Births
1950 3,749,583 3,749,583 3,749,583
1951 3,951,966 3,951,966 3,951,966
1952 4,027,487 4,027,487 4,027,487
1953 4,097,665 4,097,665 4,097,665
1954 4,215,598 4,215,598 4,215,598
1955 4,253,127 4,253,127 4,253,127
1956 4,360,472 4,360,472 4,360,472
1957 4,458,379 4,458,379 4,458,379
1958 4,413,547 4,413,547 4,413,547
1959 4,468,224 4,468,224 4,468,224
1960 4,466,678 4,466,678 4,466,678
1961 4,483,977 4,483,977 4,483,977
1962 4,399,920 4,399,920 4,399,920
1963 4,339,926 4,339,926 4,339,926
1964 4,263,644 4,263,644 4,263,644
1965 3,994,635 3,994,635 3,994,635
1966 3,829,438 3,829,438 3,829,438
1967 3,741,357 3,741,357 3,741,357
1968 3,729,208 3,729,208 3,729,208
1969 3,829,669 3,829,669 3,829,669
1970 4,001,621 4,001,621 4,001,621
1971 3,806,356 3,806,356 3,806,356
1972 3,517,053 3,517,053 3,517,053
1973 3,400,874 3,400,874 3,400,874
1974 3,419,999 3,419,999 3,419,999
1975 3,411,079 3,411,079 3,411,079
1976 3,436,499 3,436,499 3,436,499
1977 3,589,470 3,589,470 3,589,470
1978 3,625,328 3,625,328 3,625,328
1979 3,786,740 3,786,740 3,786,740
1980 3,917,924 3,917,924 3,917,924
1981 3,931,611 3,931,611 3,931,611
1982 3,999,313 3,999,313 3,999,313
1983 3,980,883 3,980,883 3,980,883
1984 4,022,129 4,022,129 4,022,129
1985 4,101,356 4,101,356 4,101,356
1986 4,104,349 4,104,349 4,104,349
1987 4,167,176 4,167,176 4,167,176
1988 4,290,599 4,290,599 4,290,599
1989 4,445,354 4,445,354 4,445,354
1990 4,568,125 4,568,125 4,568,125
1991 4,501,723 4,501,723 4,501,723
1992 4,452,297 4,452,297 4,452,297
1993 4,382,026 4,382,026 4,382,026
1994 4,332,768 4,332,768 4,332,768
1995 4,276,219 4,276,219 4,276,219
1996 4,259,661 4,259,661 4,259,661
1997 4,239,457 4,239,457 4,239,457
1998 4,289,416 4,289,416 4,289,416
1999 4,318,573 4,318,573 4,318,573
2000 4,399,832 4,399,832 4,399,832
2001 4,376,051 4,376,051 4,376,051
2002 4,371,172 4,371,172 4,371,172
2003 4,434,976 4,434,976 4,434,976
2004 4,460,568 4,460,568 4,460,568
2005 4,503,157 4,503,157 4,503,157
2006 4,625,797 4,625,797 4,625,797
2007 4,690,025 4,690,025 4,690,025
2008 4,639,054 4,639,054 4,639,054
2009 4,528,060 4,528,060 4,528,060
2010 4,411,162 4,411,162 4,411,162
2011 4,361,806 4,361,806 4,361,806
2012 4,362,173 4,362,173 4,362,173
2013 4,343,988 4,343,988 4,343,988
2014 4,383,676 4,383,676 4,383,676
2015 4,368,567 4,368,567 4,368,567
2016 4,328,230 4,328,230 4,328,230
2017 4,245,025 4,245,025 4,245,025
2018 4,171,913 4,171,913 4,171,913
2019 4,121,609 4,121,609 4,121,609
2020 4,042,381 4,042,381 4,042,381
2021 4,097,901 4,097,901 4,097,901
2022 4,104,376 4,104,376 4,104,376
2023 4,126,269 4,126,269 4,126,269
2024 4,143,287 4,143,287 4,143,287

Future Population Births in Northern America (2024-2100)

Northern America's positive trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 4,143,287 to 4,074,768 between the year 2024 and 2100. A decrease of Northern America's yearly birth count by -1.65% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 4,143,287 4,143,287 4,143,287
2025 4,163,970 4,163,970 4,163,970
2026 4,185,194 4,185,194 4,185,194
2027 4,201,424 4,201,424 4,201,424
2028 4,227,249 4,227,249 4,227,249
2029 4,239,062 4,239,062 4,239,062
2030 4,254,041 4,254,041 4,254,041
2031 4,273,875 4,273,875 4,273,875
2032 4,292,183 4,292,183 4,292,183
2033 4,320,831 4,320,831 4,320,831
2034 4,319,380 4,319,380 4,319,380
2035 4,331,982 4,331,982 4,331,982
2036 4,337,924 4,337,924 4,337,924
2037 4,342,190 4,342,190 4,342,190
2038 4,323,658 4,323,658 4,323,658
2039 4,330,069 4,330,069 4,330,069
2040 4,300,147 4,300,147 4,300,147
2041 4,305,201 4,305,201 4,305,201
2042 4,293,146 4,293,146 4,293,146
2043 4,271,788 4,271,788 4,271,788
2044 4,259,398 4,259,398 4,259,398
2045 4,227,744 4,227,744 4,227,744
2046 4,210,488 4,210,488 4,210,488
2047 4,187,567 4,187,567 4,187,567
2048 4,156,283 4,156,283 4,156,283
2049 4,147,939 4,147,939 4,147,939
2050 4,114,599 4,114,599 4,114,599
2051 4,092,386 4,092,386 4,092,386
2052 4,087,170 4,087,170 4,087,170
2053 4,074,283 4,074,283 4,074,283
2054 4,081,603 4,081,603 4,081,603
2055 4,076,575 4,076,575 4,076,575
2056 4,085,728 4,085,728 4,085,728
2057 4,083,748 4,083,748 4,083,748
2058 4,091,796 4,091,796 4,091,796
2059 4,095,032 4,095,032 4,095,032
2060 4,100,546 4,100,546 4,100,546
2061 4,112,734 4,112,734 4,112,734
2062 4,129,094 4,129,094 4,129,094
2063 4,148,066 4,148,066 4,148,066
2064 4,156,296 4,156,296 4,156,296
2065 4,164,357 4,164,357 4,164,357
2066 4,169,506 4,169,506 4,169,506
2067 4,178,395 4,178,395 4,178,395
2068 4,184,573 4,184,573 4,184,573
2069 4,166,902 4,166,902 4,166,902
2070 4,163,890 4,163,890 4,163,890
2071 4,184,506 4,184,506 4,184,506
2072 4,171,542 4,171,542 4,171,542
2073 4,166,017 4,166,017 4,166,017
2074 4,148,109 4,148,109 4,148,109
2075 4,142,212 4,142,212 4,142,212
2076 4,123,368 4,123,368 4,123,368
2077 4,120,520 4,120,520 4,120,520
2078 4,109,095 4,109,095 4,109,095
2079 4,096,540 4,096,540 4,096,540
2080 4,079,738 4,079,738 4,079,738
2081 4,073,996 4,073,996 4,073,996
2082 4,063,271 4,063,271 4,063,271
2083 4,065,104 4,065,104 4,065,104
2084 4,062,964 4,062,964 4,062,964
2085 4,055,264 4,055,264 4,055,264
2086 4,061,119 4,061,119 4,061,119
2087 4,052,639 4,052,639 4,052,639
2088 4,057,179 4,057,179 4,057,179
2089 4,061,168 4,061,168 4,061,168
2090 4,056,901 4,056,901 4,056,901
2091 4,067,904 4,067,904 4,067,904
2092 4,072,981 4,072,981 4,072,981
2093 4,073,662 4,073,662 4,073,662
2094 4,078,013 4,078,013 4,078,013
2095 4,087,370 4,087,370 4,087,370
2096 4,104,191 4,104,191 4,104,191
2097 4,085,794 4,085,794 4,085,794
2098 4,087,943 4,087,943 4,087,943
2099 4,071,160 4,071,160 4,071,160
2100 4,074,768 4,074,768 4,074,768

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.