๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Northern Europe

In 2024, 1,077,260 people died in Northern Europe, whereof 1,077,260 where male and 1,077,260 where female. That is a -0.0% decrease of births in Northern Europe when compared to privous year. In the future, the annual death count in Northern Europe is set to decrease to 971,433, by the year 2100.

Historic Population Births in Northern Europe (1950-2024)

Northern Europe has seen a decrease of births since the 1950's. From 1,365,822 to 1,077,260 yearly births, a total decrease of -21.13%.

Year Births Male Births Female Births
1950 1,365,822 1,365,822 1,365,822
1951 1,326,664 1,326,664 1,326,664
1952 1,324,724 1,324,724 1,324,724
1953 1,332,900 1,332,900 1,332,900
1954 1,316,613 1,316,613 1,316,613
1955 1,312,118 1,312,118 1,312,118
1956 1,349,572 1,349,572 1,349,572
1957 1,373,199 1,373,199 1,373,199
1958 1,387,322 1,387,322 1,387,322
1959 1,393,780 1,393,780 1,393,780
1960 1,432,098 1,432,098 1,432,098
1961 1,458,218 1,458,218 1,458,218
1962 1,487,552 1,487,552 1,487,552
1963 1,511,707 1,511,707 1,511,707
1964 1,546,852 1,546,852 1,546,852
1965 1,528,300 1,528,300 1,528,300
1966 1,512,072 1,512,072 1,512,072
1967 1,483,932 1,483,932 1,483,932
1968 1,454,208 1,454,208 1,454,208
1969 1,418,647 1,418,647 1,418,647
1970 1,401,859 1,401,859 1,401,859
1971 1,406,114 1,406,114 1,406,114
1972 1,330,315 1,330,315 1,330,315
1973 1,260,840 1,260,840 1,260,840
1974 1,227,123 1,227,123 1,227,123
1975 1,180,328 1,180,328 1,180,328
1976 1,145,436 1,145,436 1,145,436
1977 1,120,732 1,120,732 1,120,732
1978 1,147,147 1,147,147 1,147,147
1979 1,195,656 1,195,656 1,195,656
1980 1,213,916 1,213,916 1,213,916
1981 1,185,053 1,185,053 1,185,053
1982 1,180,036 1,180,036 1,180,036
1983 1,185,393 1,185,393 1,185,393
1984 1,193,555 1,193,555 1,193,555
1985 1,213,896 1,213,896 1,213,896
1986 1,225,387 1,225,387 1,225,387
1987 1,246,698 1,246,698 1,246,698
1988 1,265,663 1,265,663 1,265,663
1989 1,260,556 1,260,556 1,260,556
1990 1,287,390 1,287,390 1,287,390
1991 1,275,402 1,275,402 1,275,402
1992 1,258,695 1,258,695 1,258,695
1993 1,219,336 1,219,336 1,219,336
1994 1,192,787 1,192,787 1,192,787
1995 1,161,002 1,161,002 1,161,002
1996 1,146,900 1,146,900 1,146,900
1997 1,131,356 1,131,356 1,131,356
1998 1,115,718 1,115,718 1,115,718
1999 1,099,065 1,099,065 1,099,065
2000 1,080,544 1,080,544 1,080,544
2001 1,065,901 1,065,901 1,065,901
2002 1,069,839 1,069,839 1,069,839
2003 1,102,659 1,102,659 1,102,659
2004 1,125,827 1,125,827 1,125,827
2005 1,132,788 1,132,788 1,132,788
2006 1,168,194 1,168,194 1,168,194
2007 1,201,642 1,201,642 1,201,642
2008 1,232,615 1,232,615 1,232,615
2009 1,234,450 1,234,450 1,234,450
2010 1,250,330 1,250,330 1,250,330
2011 1,241,441 1,241,441 1,241,441
2012 1,244,028 1,244,028 1,244,028
2013 1,208,263 1,208,263 1,208,263
2014 1,206,224 1,206,224 1,206,224
2015 1,207,131 1,207,131 1,207,131
2016 1,204,347 1,204,347 1,204,347
2017 1,171,315 1,171,315 1,171,315
2018 1,141,056 1,141,056 1,141,056
2019 1,112,798 1,112,798 1,112,798
2020 1,078,497 1,078,497 1,078,497
2021 1,078,387 1,078,387 1,078,387
2022 1,077,790 1,077,790 1,077,790
2023 1,077,286 1,077,286 1,077,286
2024 1,077,260 1,077,260 1,077,260

Future Population Births in Northern Europe (2024-2100)

Northern Europe's negative trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 1,077,260 to 971,433 between the year 2024 and 2100. A decrease of Northern Europe's yearly birth count by -9.82% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 1,077,260 1,077,260 1,077,260
2025 1,073,519 1,073,519 1,073,519
2026 1,072,689 1,072,689 1,072,689
2027 1,069,294 1,069,294 1,069,294
2028 1,066,271 1,066,271 1,066,271
2029 1,065,832 1,065,832 1,065,832
2030 1,061,864 1,061,864 1,061,864
2031 1,061,834 1,061,834 1,061,834
2032 1,063,744 1,063,744 1,063,744
2033 1,065,405 1,065,405 1,065,405
2034 1,068,422 1,068,422 1,068,422
2035 1,073,287 1,073,287 1,073,287
2036 1,076,388 1,076,388 1,076,388
2037 1,084,211 1,084,211 1,084,211
2038 1,087,128 1,087,128 1,087,128
2039 1,094,174 1,094,174 1,094,174
2040 1,099,176 1,099,176 1,099,176
2041 1,102,778 1,102,778 1,102,778
2042 1,104,013 1,104,013 1,104,013
2043 1,105,006 1,105,006 1,105,006
2044 1,102,238 1,102,238 1,102,238
2045 1,101,251 1,101,251 1,101,251
2046 1,094,674 1,094,674 1,094,674
2047 1,087,899 1,087,899 1,087,899
2048 1,080,490 1,080,490 1,080,490
2049 1,071,294 1,071,294 1,071,294
2050 1,062,676 1,062,676 1,062,676
2051 1,056,661 1,056,661 1,056,661
2052 1,048,368 1,048,368 1,048,368
2053 1,037,845 1,037,845 1,037,845
2054 1,034,176 1,034,176 1,034,176
2055 1,025,423 1,025,423 1,025,423
2056 1,021,040 1,021,040 1,021,040
2057 1,017,324 1,017,324 1,017,324
2058 1,012,166 1,012,166 1,012,166
2059 1,010,143 1,010,143 1,010,143
2060 1,008,806 1,008,806 1,008,806
2061 1,008,697 1,008,697 1,008,697
2062 1,008,222 1,008,222 1,008,222
2063 1,011,332 1,011,332 1,011,332
2064 1,013,853 1,013,853 1,013,853
2065 1,014,303 1,014,303 1,014,303
2066 1,011,749 1,011,749 1,011,749
2067 1,015,525 1,015,525 1,015,525
2068 1,017,927 1,017,927 1,017,927
2069 1,021,830 1,021,830 1,021,830
2070 1,021,402 1,021,402 1,021,402
2071 1,024,021 1,024,021 1,024,021
2072 1,026,666 1,026,666 1,026,666
2073 1,028,202 1,028,202 1,028,202
2074 1,028,142 1,028,142 1,028,142
2075 1,024,892 1,024,892 1,024,892
2076 1,023,134 1,023,134 1,023,134
2077 1,022,141 1,022,141 1,022,141
2078 1,018,115 1,018,115 1,018,115
2079 1,015,364 1,015,364 1,015,364
2080 1,012,620 1,012,620 1,012,620
2081 1,005,956 1,005,956 1,005,956
2082 1,001,406 1,001,406 1,001,406
2083 1,000,042 1,000,042 1,000,042
2084 994,688 994,688 994,688
2085 991,719 991,719 991,719
2086 986,751 986,751 986,751
2087 983,155 983,155 983,155
2088 981,273 981,273 981,273
2089 979,036 979,036 979,036
2090 977,586 977,586 977,586
2091 974,764 974,764 974,764
2092 972,883 972,883 972,883
2093 973,086 973,086 973,086
2094 972,637 972,637 972,637
2095 971,962 971,962 971,962
2096 972,396 972,396 972,396
2097 970,466 970,466 970,466
2098 973,522 973,522 973,522
2099 974,007 974,007 974,007
2100 971,433 971,433 971,433

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.