๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Upper-middle-income countries

In 2024, 25,970,605 people died in Upper-middle-income countries, whereof 25,970,605 where male and 25,970,605 where female. That is a -0.85% decrease of births in Upper-middle-income countries when compared to privous year. In the future, the annual death count in Upper-middle-income countries is set to decrease to 14,798,703, by the year 2100.

Historic Population Births in Upper-middle-income countries (1950-2024)

Upper-middle-income countries has seen a decrease of births since the 1950's. From 35,810,515 to 25,970,605 yearly births, a total decrease of -27.48%.

Year Births Male Births Female Births
1950 35,810,515 35,810,515 35,810,515
1951 35,964,430 35,964,430 35,964,430
1952 39,581,723 39,581,723 39,581,723
1953 38,534,915 38,534,915 38,534,915
1954 40,074,939 40,074,939 40,074,939
1955 40,539,216 40,539,216 40,539,216
1956 39,449,179 39,449,179 39,449,179
1957 42,288,273 42,288,273 42,288,273
1958 39,846,650 39,846,650 39,846,650
1959 36,224,342 36,224,342 36,224,342
1960 35,489,843 35,489,843 35,489,843
1961 33,343,110 33,343,110 33,343,110
1962 43,266,357 43,266,357 43,266,357
1963 49,943,727 49,943,727 49,943,727
1964 46,544,312 46,544,312 46,544,312
1965 46,585,594 46,585,594 46,585,594
1966 45,710,224 45,710,224 45,710,224
1967 43,917,542 43,917,542 43,917,542
1968 48,116,093 48,116,093 48,116,093
1969 47,535,982 47,535,982 47,535,982
1970 48,363,980 48,363,980 48,363,980
1971 46,826,095 46,826,095 46,826,095
1972 45,844,641 45,844,641 45,844,641
1973 45,095,148 45,095,148 45,095,148
1974 43,305,370 43,305,370 43,305,370
1975 40,745,361 40,745,361 40,745,361
1976 39,816,199 39,816,199 39,816,199
1977 38,277,433 38,277,433 38,277,433
1978 38,394,455 38,394,455 38,394,455
1979 39,611,490 39,611,490 39,611,490
1980 40,464,544 40,464,544 40,464,544
1981 41,535,993 41,535,993 41,535,993
1982 43,560,756 43,560,756 43,560,756
1983 40,969,983 40,969,983 40,969,983
1984 42,281,019 42,281,019 42,281,019
1985 43,549,272 43,549,272 43,549,272
1986 45,600,239 45,600,239 45,600,239
1987 47,132,559 47,132,559 47,132,559
1988 45,733,912 45,733,912 45,733,912
1989 46,326,434 46,326,434 46,326,434
1990 47,055,820 47,055,820 47,055,820
1991 41,341,374 41,341,374 41,341,374
1992 39,371,029 39,371,029 39,371,029
1993 38,235,517 38,235,517 38,235,517
1994 37,418,012 37,418,012 37,418,012
1995 36,714,077 36,714,077 36,714,077
1996 35,805,572 35,805,572 35,805,572
1997 34,975,621 34,975,621 34,975,621
1998 34,286,892 34,286,892 34,286,892
1999 33,780,242 33,780,242 33,780,242
2000 34,320,167 34,320,167 34,320,167
2001 33,350,061 33,350,061 33,350,061
2002 33,031,640 33,031,640 33,031,640
2003 32,888,847 32,888,847 32,888,847
2004 33,267,085 33,267,085 33,267,085
2005 33,494,212 33,494,212 33,494,212
2006 33,808,327 33,808,327 33,808,327
2007 34,243,382 34,243,382 34,243,382
2008 34,934,007 34,934,007 34,934,007
2009 35,308,970 35,308,970 35,308,970
2010 35,232,289 35,232,289 35,232,289
2011 35,274,342 35,274,342 35,274,342
2012 36,750,847 36,750,847 36,750,847
2013 35,792,766 35,792,766 35,792,766
2014 36,339,968 36,339,968 36,339,968
2015 34,967,356 34,967,356 34,967,356
2016 35,470,443 35,470,443 35,470,443
2017 35,299,615 35,299,615 35,299,615
2018 32,174,808 32,174,808 32,174,808
2019 30,941,790 30,941,790 30,941,790
2020 28,262,938 28,262,938 28,262,938
2021 26,664,282 26,664,282 26,664,282
2022 26,388,430 26,388,430 26,388,430
2023 26,192,469 26,192,469 26,192,469
2024 25,970,605 25,970,605 25,970,605

Future Population Births in Upper-middle-income countries (2024-2100)

Upper-middle-income countries's negative trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 25,970,605 to 14,798,703 between the year 2024 and 2100. A decrease of Upper-middle-income countries's yearly birth count by -43.02% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 25,970,605 25,970,605 25,970,605
2025 25,719,750 25,719,750 25,719,750
2026 25,517,274 25,517,274 25,517,274
2027 25,311,065 25,311,065 25,311,065
2028 25,147,901 25,147,901 25,147,901
2029 25,025,504 25,025,504 25,025,504
2030 24,913,140 24,913,140 24,913,140
2031 24,826,082 24,826,082 24,826,082
2032 24,784,280 24,784,280 24,784,280
2033 24,740,644 24,740,644 24,740,644
2034 24,690,394 24,690,394 24,690,394
2035 24,712,394 24,712,394 24,712,394
2036 24,737,134 24,737,134 24,737,134
2037 24,816,939 24,816,939 24,816,939
2038 24,873,193 24,873,193 24,873,193
2039 24,889,476 24,889,476 24,889,476
2040 24,902,059 24,902,059 24,902,059
2041 24,904,741 24,904,741 24,904,741
2042 24,879,496 24,879,496 24,879,496
2043 24,761,484 24,761,484 24,761,484
2044 24,687,718 24,687,718 24,687,718
2045 24,469,240 24,469,240 24,469,240
2046 24,246,353 24,246,353 24,246,353
2047 23,984,603 23,984,603 23,984,603
2048 23,632,927 23,632,927 23,632,927
2049 23,244,978 23,244,978 23,244,978
2050 22,832,445 22,832,445 22,832,445
2051 22,374,872 22,374,872 22,374,872
2052 21,998,167 21,998,167 21,998,167
2053 21,623,521 21,623,521 21,623,521
2054 21,230,769 21,230,769 21,230,769
2055 20,843,814 20,843,814 20,843,814
2056 20,501,363 20,501,363 20,501,363
2057 20,220,212 20,220,212 20,220,212
2058 20,024,277 20,024,277 20,024,277
2059 19,773,203 19,773,203 19,773,203
2060 19,625,324 19,625,324 19,625,324
2061 19,532,677 19,532,677 19,532,677
2062 19,436,169 19,436,169 19,436,169
2063 19,368,081 19,368,081 19,368,081
2064 19,300,265 19,300,265 19,300,265
2065 19,226,261 19,226,261 19,226,261
2066 19,189,508 19,189,508 19,189,508
2067 19,168,025 19,168,025 19,168,025
2068 19,101,550 19,101,550 19,101,550
2069 19,069,175 19,069,175 19,069,175
2070 19,039,080 19,039,080 19,039,080
2071 19,002,886 19,002,886 19,002,886
2072 18,944,387 18,944,387 18,944,387
2073 18,829,019 18,829,019 18,829,019
2074 18,757,990 18,757,990 18,757,990
2075 18,625,399 18,625,399 18,625,399
2076 18,473,805 18,473,805 18,473,805
2077 18,318,882 18,318,882 18,318,882
2078 18,157,005 18,157,005 18,157,005
2079 17,973,842 17,973,842 17,973,842
2080 17,750,977 17,750,977 17,750,977
2081 17,566,071 17,566,071 17,566,071
2082 17,350,404 17,350,404 17,350,404
2083 17,132,117 17,132,117 17,132,117
2084 16,913,596 16,913,596 16,913,596
2085 16,697,364 16,697,364 16,697,364
2086 16,500,345 16,500,345 16,500,345
2087 16,281,933 16,281,933 16,281,933
2088 16,092,884 16,092,884 16,092,884
2089 15,919,464 15,919,464 15,919,464
2090 15,758,262 15,758,262 15,758,262
2091 15,596,310 15,596,310 15,596,310
2092 15,485,304 15,485,304 15,485,304
2093 15,356,583 15,356,583 15,356,583
2094 15,254,856 15,254,856 15,254,856
2095 15,164,476 15,164,476 15,164,476
2096 15,107,150 15,107,150 15,107,150
2097 15,021,706 15,021,706 15,021,706
2098 14,958,249 14,958,249 14,958,249
2099 14,899,035 14,899,035 14,899,035
2100 14,798,703 14,798,703 14,798,703

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.