๐Ÿ—บ๏ธ Population Births in Europe

In 2024, 6,709,654 people died in Europe, whereof 6,709,654 where male and 6,709,654 where female. That is a -0.95% decrease of births in Europe when compared to privous year. In the future, the annual death count in Europe is set to decrease to 4,943,159, by the year 2100.

Historic Population Births in Europe (1950-2024)

Europe has seen a decrease of births since the 1950's. From 12,202,220 to 6,709,654 yearly births, a total decrease of -45.01%.

Year Births Male Births Female Births
1950 12,202,220 12,202,220 12,202,220
1951 12,112,425 12,112,425 12,112,425
1952 12,142,368 12,142,368 12,142,368
1953 12,120,826 12,120,826 12,120,826
1954 12,151,779 12,151,779 12,151,779
1955 12,134,270 12,134,270 12,134,270
1956 12,133,583 12,133,583 12,133,583
1957 12,194,100 12,194,100 12,194,100
1958 12,177,600 12,177,600 12,177,600
1959 12,178,245 12,178,245 12,178,245
1960 12,098,378 12,098,378 12,098,378
1961 11,990,399 11,990,399 11,990,399
1962 11,784,056 11,784,056 11,784,056
1963 11,654,646 11,654,646 11,654,646
1964 11,467,618 11,467,618 11,467,618
1965 11,141,596 11,141,596 11,141,596
1966 10,950,076 10,950,076 10,950,076
1967 10,969,039 10,969,039 10,969,039
1968 10,821,004 10,821,004 10,821,004
1969 10,685,498 10,685,498 10,685,498
1970 10,568,071 10,568,071 10,568,071
1971 10,662,541 10,662,541 10,662,541
1972 10,499,844 10,499,844 10,499,844
1973 10,322,172 10,322,172 10,322,172
1974 10,406,013 10,406,013 10,406,013
1975 10,285,047 10,285,047 10,285,047
1976 10,242,399 10,242,399 10,242,399
1977 10,171,264 10,171,264 10,171,264
1978 10,143,418 10,143,418 10,143,418
1979 10,159,933 10,159,933 10,159,933
1980 10,156,371 10,156,371 10,156,371
1981 10,053,030 10,053,030 10,053,030
1982 10,102,647 10,102,647 10,102,647
1983 10,078,184 10,078,184 10,078,184
1984 10,050,688 10,050,688 10,050,688
1985 9,969,920 9,969,920 9,969,920
1986 9,987,274 9,987,274 9,987,274
1987 9,966,304 9,966,304 9,966,304
1988 9,840,567 9,840,567 9,840,567
1989 9,495,117 9,495,117 9,495,117
1990 9,235,425 9,235,425 9,235,425
1991 8,888,909 8,888,909 8,888,909
1992 8,523,515 8,523,515 8,523,515
1993 8,138,793 8,138,793 8,138,793
1994 7,913,453 7,913,453 7,913,453
1995 7,663,831 7,663,831 7,663,831
1996 7,581,575 7,581,575 7,581,575
1997 7,476,674 7,476,674 7,476,674
1998 7,369,527 7,369,527 7,369,527
1999 7,264,382 7,264,382 7,264,382
2000 7,325,763 7,325,763 7,325,763
2001 7,277,594 7,277,594 7,277,594
2002 7,330,526 7,330,526 7,330,526
2003 7,442,475 7,442,475 7,442,475
2004 7,558,652 7,558,652 7,558,652
2005 7,568,637 7,568,637 7,568,637
2006 7,703,029 7,703,029 7,703,029
2007 7,886,129 7,886,129 7,886,129
2008 8,169,398 8,169,398 8,169,398
2009 8,208,268 8,208,268 8,208,268
2010 8,227,484 8,227,484 8,227,484
2011 8,132,980 8,132,980 8,132,980
2012 8,178,804 8,178,804 8,178,804
2013 8,039,791 8,039,791 8,039,791
2014 8,067,454 8,067,454 8,067,454
2015 8,004,465 8,004,465 8,004,465
2016 7,950,684 7,950,684 7,950,684
2017 7,617,755 7,617,755 7,617,755
2018 7,375,157 7,375,157 7,375,157
2019 7,108,392 7,108,392 7,108,392
2020 6,938,739 6,938,739 6,938,739
2021 6,879,818 6,879,818 6,879,818
2022 6,813,590 6,813,590 6,813,590
2023 6,773,808 6,773,808 6,773,808
2024 6,709,654 6,709,654 6,709,654

Future Population Births in Europe (2024-2100)

Europe's negative trend in yearly birth count will not continue into the future. The number of newborns per year will decrease from 6,709,654 to 4,943,159 between the year 2024 and 2100. A decrease of Europe's yearly birth count by -26.33% in 76 years.

Year Births Male Births Female Births
2024 6,709,654 6,709,654 6,709,654
2025 6,644,520 6,644,520 6,644,520
2026 6,587,522 6,587,522 6,587,522
2027 6,536,634 6,536,634 6,536,634
2028 6,494,586 6,494,586 6,494,586
2029 6,454,631 6,454,631 6,454,631
2030 6,422,697 6,422,697 6,422,697
2031 6,406,512 6,406,512 6,406,512
2032 6,392,980 6,392,980 6,392,980
2033 6,386,978 6,386,978 6,386,978
2034 6,387,109 6,387,109 6,387,109
2035 6,396,656 6,396,656 6,396,656
2036 6,408,832 6,408,832 6,408,832
2037 6,430,317 6,430,317 6,430,317
2038 6,450,756 6,450,756 6,450,756
2039 6,457,731 6,457,731 6,457,731
2040 6,475,108 6,475,108 6,475,108
2041 6,484,197 6,484,197 6,484,197
2042 6,493,952 6,493,952 6,493,952
2043 6,493,578 6,493,578 6,493,578
2044 6,476,568 6,476,568 6,476,568
2045 6,453,525 6,453,525 6,453,525
2046 6,417,760 6,417,760 6,417,760
2047 6,383,083 6,383,083 6,383,083
2048 6,321,362 6,321,362 6,321,362
2049 6,257,253 6,257,253 6,257,253
2050 6,195,801 6,195,801 6,195,801
2051 6,124,540 6,124,540 6,124,540
2052 6,058,417 6,058,417 6,058,417
2053 5,989,158 5,989,158 5,989,158
2054 5,932,238 5,932,238 5,932,238
2055 5,863,451 5,863,451 5,863,451
2056 5,808,179 5,808,179 5,808,179
2057 5,757,827 5,757,827 5,757,827
2058 5,712,686 5,712,686 5,712,686
2059 5,669,167 5,669,167 5,669,167
2060 5,640,613 5,640,613 5,640,613
2061 5,618,652 5,618,652 5,618,652
2062 5,597,541 5,597,541 5,597,541
2063 5,593,617 5,593,617 5,593,617
2064 5,580,346 5,580,346 5,580,346
2065 5,570,157 5,570,157 5,570,157
2066 5,562,999 5,562,999 5,562,999
2067 5,560,013 5,560,013 5,560,013
2068 5,570,368 5,570,368 5,570,368
2069 5,568,460 5,568,460 5,568,460
2070 5,565,500 5,565,500 5,565,500
2071 5,567,411 5,567,411 5,567,411
2072 5,569,957 5,569,957 5,569,957
2073 5,560,345 5,560,345 5,560,345
2074 5,552,314 5,552,314 5,552,314
2075 5,543,165 5,543,165 5,543,165
2076 5,525,565 5,525,565 5,525,565
2077 5,506,938 5,506,938 5,506,938
2078 5,481,480 5,481,480 5,481,480
2079 5,459,647 5,459,647 5,459,647
2080 5,431,614 5,431,614 5,431,614
2081 5,392,364 5,392,364 5,392,364
2082 5,358,329 5,358,329 5,358,329
2083 5,328,415 5,328,415 5,328,415
2084 5,289,833 5,289,833 5,289,833
2085 5,253,342 5,253,342 5,253,342
2086 5,214,856 5,214,856 5,214,856
2087 5,182,126 5,182,126 5,182,126
2088 5,148,994 5,148,994 5,148,994
2089 5,118,274 5,118,274 5,118,274
2090 5,088,952 5,088,952 5,088,952
2091 5,065,097 5,065,097 5,065,097
2092 5,040,463 5,040,463 5,040,463
2093 5,025,069 5,025,069 5,025,069
2094 5,002,471 5,002,471 5,002,471
2095 4,988,226 4,988,226 4,988,226
2096 4,974,615 4,974,615 4,974,615
2097 4,963,096 4,963,096 4,963,096
2098 4,959,480 4,959,480 4,959,480
2099 4,953,452 4,953,452 4,953,452
2100 4,943,159 4,943,159 4,943,159

Data Information

Data found on this page is based on the medium fertility variant of the United Nations Revision of World Population Prospects 2022.

Data Sources

The United Nations - Department of Economic and Social Affairs (Population Division)

UN Revision of World Population Prospects 2022

Data Disclaimer

People at database.earth has not verified data entry and collection processes in person. We take all open data provided by governmental and non-governmental organization at face value.

This data is the foundation for most content and visualization found on this page. If you find errors in the representation of the data, please contact us and we will correct it.

All data from sources are archived for future reference.